กรมชลฯ เตรียมย้ายข้าราชการทุจริตออกจากพื้นที่

กรมชลฯ สรุปผลจ้างแรงงานชลประทานนครราชสีมาพรุ่งนี้ หากพบความผิดร้ายแรงถึงผู้ใดและเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยจะโยกย้ายออกจากพื้นที่

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมชลประทานจากที่มีผู้ร้องเรียนว่าสำนักงานโครงการชลประทานที่ 8 นครราชสีมาจ้างแรงงานผีมาทำงานขุดแก้มลิงจะสรุปผลวันพรุ่งนี้ (28 มี.ค.)

สำหรับโครงการแก้มลิงดังกล่าวเป็นโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุทกภัยและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง งบประมาณรวม ซึ่งจัดทำ 4 อำเภอได้แก่ อ.พระทองคำ อ.จักราช อ.สีคิ้ว ส่วนที่มีข้อร้องเรียนบ้านหนองรี ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2558 แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2559 งบประมาณการขุดก่อสร้างแก้มลิงและอาคารประกอบบ้านหนองรี 24.9 ล้านบาท เป็นงานที่สำนักงานชลประทานที่ 8 ดำเนินการเอง โดยประมูลจัดจ้างเครื่องจักรจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอังครงรักษ์พานิช งบประมาณที่ใช้เป็นค่าจ้างแรงงาน 2,420,000 บาท มีการร้องเรียนเข้ามาเดือนสิงหาคม 2560 ว่า เกษตรกรที่มาทำงานมีน้อยกว่าค่าจ้างที่สรุปงบประมาณไป ซึ่งนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเดือนต่อมาทันทีและจะสรุปผลวันพรุ่งนี้

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หากพบมูลความผิดทั้งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทุจริตหรือกระทำการโดยประมาทจะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด.-สำนักข่าวไทย