ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ

จับจ่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวดอยมูเซอ ที่มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ จนถึงผลิตผลทางการเกษตร ที่ชาวมูเซอนำมาจำหน่ายทั้งนี้ในปัจจุบัน ตลาดชาวเขาดอยมูเซอนั้น มีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ คือตลาดดอยมูเซอเก่า และตลาดดอยมูเซอใหม่ ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 1 กม. อยู่กันคนละฝั่งถนน ลักษณะสินค้าที่จำหน่ายโดยทั่วไปเหมือนกัน แตกต่างกันที่ตลาดดอยมูเซอเก่าจะตั้งติดริมถนน

ส่วนตลาดมูเซอใหม่จะเป็นอาคารคล้ายกับตลาดในกรุงเทพฯอย่างไรก็ตาม ตลาดเก่าดูจะมีความคึกคักมากกว่าแม้ไม่ค่อยมีที่จอดรถก็ตาม สำหรับสินค้าที่จำหน่ายภายในตลาดนั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น กาแฟ ผักผลไม้เมืองหนาว เช่นยอดมะระหวาน เห็ดหอม ผักพื้นบ้าน สตรอว์เบอร์รี อโวคาโด เป็นต้น รวมทั้งข้าวกล้องชาวเขาปลูกเอง เก็บเองด้วยวิธีโบราณ มาจำหน่ายอีกด้วย และอย่าสนุกกับการช็อปปิ้งกันเพลินจนลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์มูเซอดำ ซึ่งตั้งอยู่ภายในตลาด โดยเป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอดำและชาวเขาเผ่าต่างๆ ไว้ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand