ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แวะสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ชาวเมืองช่วยกันจัดสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมที่ย้ายมาจากวัดดอยเขาแก้ว เพราะเห็นว่ามีขนาดเล็กเกินไป ไม่สมพระเกียรติของพระองค์ท่านและทางกรมศิลปากรยังได้หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อยในพระอิริยาบทกำลังประทับอยู่บนราชอาสน์มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา

เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การกอบกู้เอกราชในอดีตที่พระองค์ เคยยกทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทรา เล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์อันเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ท่าน ทว่าได้พังทลายลงในปีพ.ศ.2484 และหลังจากนั้นได้มีการสร้างศาลพร้อมอนุสาวรีย์ขึ้นมาในปีพ.ศ.2531 ตั้งอยู่ริมถนนจรดวิถีถ่องใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อนจะย้ายมาสร้างศาลใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand