สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน

ถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายในจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ที่ค้นพบในภาคอีสานเช่น ปลาเผือก ปลาหอม ปลาเสือตอ ปลาออสก้าลาย ปลาจันทร์เทศ เป็นต้น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 และเริ่ม จัดแสดงในปีงบประมาณ 2538

เป็นอาคารแบบตึกชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก ทรงสเปน อุปกรณ์ และตู้แสดงพันธุ์ปลาจำนวน 36 ตู้ ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง มีการดำเนิน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมผลิตสัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง โครงการปลานิลส่งออก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand