เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์

“พาณิชย์”เผยเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์สุดฮอต มีสินค้าจำหน่ายแล้วเกือบ 200 รายการ ทั้งพืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป แถมยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นน.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา

เพื่อเป็นช่องทางการตลาดใหม่ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จะสามารถทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น รองรับวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันเว็บไซต์มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งพืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งอาหาร และของใช้ประจำวันที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์จำหน่ายเกือบ 200รายการ โดยเป็นสินค้าที่ผลิตจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่น นำมาจำหน่าย โดยหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา พบว่า มียอดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “กระทรวงฯ มีแผนที่จะผลักดัน Platform ดังกล่าว ให้เป็นตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ของระดับประเทศในภาพรวมทั้ง 76 จังหวัดต่อไป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดต่างๆ ได้โดยง่าย และยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้เพาะปลูกสินค้าอินทรีย์ มีรายได้เพิ่มขึ้น”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews