เราต้องลดจุดเปราะบางในระบบการเงิน

ประเทศไทยสามารถใช้บทเรียนจากวิกฤติการเงินในเอเชียในปีพ. ศ. 2540 เพื่อรับมือกับความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกได้นายวีระชัยสันติประภพกล่าวว่า วีระชัยได้แสดงความคิดเห็นตามที่ระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากภายนอก แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีเสถียรภาพ แต่เราก็ไม่ควรยอมรับเรื่องนี้ บทเรียนจากปี 1997 ได้สอนเราว่าการละเลยอาจนำไปสู่ความเสียหาย “

“เราต้องลดจุดเปราะบางในระบบการเงิน ตัวอย่างนี้คือการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และการเตรียมการเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดการเงินทั่วโลกซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ” ค่าเงินบาทเริ่มมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และมีการครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมาบางแห่งคาดว่าจะมีโอกาสเกิดวิกฤติปีกอีกครั้งเนื่องจากประเทศตลาดเกิดใหม่หลายแห่งโดยเฉพาะตุรกีและอาร์เจนตินากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจ