แหล่งท่องเที่ยวลพบุรีมีอะไรให้ชีวิต

ก็แบบเราอยากท่องเที่ยว ที่ไม่ห่างจากเมืองกรุง รายการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบาย เพราะมีเส้นทาง ที่เดินทางได้ไม่ยาก หรือถ้าใครอยากไปเช้าเย็นกลับก็สามารถทำได้เพราะห่างจากกรุงเทพ แค่ 150 กิโลเมตรกว่า หากถามว่าสิ่งที่ขึ้นชื่อของลพบุรีคืออะไร ผมตอบให้เลยว่าคือ ลิงน้อยน่ารัก ที่มี ความแสนซนภายในตัวทำให้ทุกท่านต้องระวังสิ่งของของท่านที่นำมา ถ้ายัง ไม่พอสำหรับความสะดวกสบายในการเดินทางผมขอให้ท่านจงเลือกใช้บริการรถรับจ้างขนของ น้ำต้องคำนึงถึงความสะดวก เนื่องจากบริการสมัยนี้มีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่มากหลายในประเทศนี้ สืบเนื่อง มาจากบริการรถรับจ้างขนของ มีความสะดวกสบายเพราะ ไม่ได้ขับรถไปเองและมีคนขับรถที่มีความชำนาญทาง เพราะการขับรถระยะทางไกลนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและเกิดอันตรายต่อสิ่งของที่เราจะค้นใบดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้บริการ รถรับจ้าง ขนของที่มีมาตรฐาน แล้วไว้วางใจ ให้ใบส่งของ หรือพาเราไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัย และไม่เพียงแต่ความปลอดภัยเท่านั้น คนขับ หรือคนพูดคุยนัดตารางเพื่อ ขนของก็มีมารยาทในการพูดคุยและเป็นกันเอง และเหมาะสมกับค่าบริการที่พนักงานนั้นเสนอมา และไม่มีการเอาเปรียบลูกค้าอย่างแน่นอน แต่ในนั้นท่านต้องดูก่อนว่ามีบริษัทบริการรถรับจ้างขนของที่ไหนที่มีมาตรฐานและระยะเวลาในการเปิดที่ยาวนานเพราะจะมีความเป็นมืออาชีพสูง เพราะการเป็นเมืองที่สูงนั้น จะมีความประณีตและขนของได้อย่างปลอดภัยและใช้ประโยชน์ในการจัดของหรือพื้นที่การจัดของ ดังนั้นก็ไม่มีผลต่ออุปสรรคในการเดินทาง อีกต่อไป บริการรถรับจ้างขนของนั้นมีทั้งรถ 6 ล้อรถ รถกระบะรถกระบะที่มีตู้ รถสิบล้อก็มี ให้เลือกสรร เลือก รถบริการรับจ้างขนของนั้น จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสินค้าที่เราจะขนของเพื่อประหยัด เงินในกระเป๋าของเรา เพื่อเก็บไว้ในยามจำเป็น หากท่านใดมองถึงความคุ้มค่าในการใช้บริการผมว่าทุกท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ทั้งบริการทั้งเชี่ยวชาญ อยากให้ความร่วมมือกับลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะเป็นแนวความคิดสมัยใหม่ในการเดินทางที่ประหยัดและคุ้มค่า กับสิ่งที่เสียไป ต้องการเดินทางบริการรถรับจ้างขนของท่านก็ติดต่อรถรับจ้างแถวนั้นหรือ search ในอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการรถรับจ้างที่ได้มาตรฐาน ต่อไปนี้ผมจะ เลือกสถานที่ ท่องเที่ยวของลพบุรีมาให้ทุกท่านได้ ชมกันนะครับ
1 ศาลพระกาฬ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของลพบุรีท่านใดที่แวะไปจังหวัดลพบุรีต้องไปสักการะเพื่อ เป็นสิริมงคลให้กับตัวทหารเพื่อเดินทางปลอดภัยและความสนุกในการท่องเที่ยวต่อไป หากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระกาฬนี้สร้างด้วยศิลาแลง 2 องค์องค์เล็กเป็นเทวรูปเก่าองค์ใหญ่เป็นพระปฏิกากรรม แบบลพบุรี แต่กระนั้นก็ มีการพบว่าพระเศียรเดิม ของพระศิลาแลงหายไป ผนังมีคนนำเศียรตั้งแต่สมัยอยุธยามาสวมให้ศิลาแลงองค์นี้เพื่อให้ความสมบูรณ์มากขึ้น และ ศาลพระกาฬนี้ ยังเป็นสารที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นและเป็นที่อยู่อาศัยของลิงมากมายตัวเล็กตัวใหญ่จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี และมีคนนำอาหารและผลไม้ที่เจ้าหญิงนั้นชอบมาให้หนึ่งแถวนี้ได้กินอาหารอย่างเต็มที่ ต่อมาจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวในให้อาหารลิงอย่างเคยชินโดยปริยาย
2 พระปรางค์สามยอด ที่โดดเด่น แห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีมีสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะของเขมรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ในตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช หากทุกท่านไม่ไปแวะเที่ยวและเคารพสักการะ ทุกคนจะมีความโชคดี
3 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยพระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นฐานอยู่ที่จุดศูนย์กลางของพื้นที่ ก่อด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐานจนถึงหน้าบัน และภายในองค์พระปรางค์นั้นมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจดีย์รายและพระปรางค์ นอกจากนั้นยังตั้งในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่หรือว่าเป็นวัดที่ใหญ่มาก
4 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่ชื่อว่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์นั้นเพราะว่า เป็นวันที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดปรานให้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ. ศ. 2208 ถึง พ.ศ. 2209 เป็นการออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ด้วยความสวยงามที่มีลักษณะแบบไทยผสมตะวันตก ซึ่งราชวังแห่งนี้พระนารายณ์ทรงโปรดประทับในช่วงฤดูฝนมาก และต่อมาพระนารายได้ สวรรนคต พระราชวังเลยถูกทิ้งร้าง และพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์มาจนถึงปัจจุบันนี้
5 สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ถ้าหากท่านได้ไปชมสถาน ที่โบราณแล้วผมว่าควรที่จะพักผ่อนร่างกายให้ซึมซับไปกับบรรยากาศน้ำตกวังก้านเหลืองเพราะมีความสวยงามเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ไม่มากแต่มีความสวยงามมากเลยและมีความพิเศษของน้ำตกที่อยู่ต้นลำธารน้ำตก ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นเพียงตาน้ำขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินและไรคดเคี้ยวมาตามทาง และรวมตัวกับอ่างที่เก็บน้ำไว้จนไหลออกมาปะทะกับหินผา และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลุมลำธารน้ำตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ของลพบุรี
นักท่องเที่ยวท่านใดที่กำลังเตรียมตัวที่จะบุกลพบุรีครั้งหน้าลองไปเที่ยวตามสถานที่ที่กับผมแนะนำให้ทุกท่านดูไว้นะครับถึงไม่ว่างแต่เป็นสถานที่เที่ยวที่ดีที่สุดที่ผมคัดเลือกมาให้เหมาะแก่การ มากับครอบครัวหรือมากันเป็นหมู่คณะและใช้บริการรถรับจ้างขนของเพื่อประหยัดตังค์ในกระเป๋าของชาวแก๊งเราขอบคุณครับ